Oxalater og sykdom..

I mitt forrige innlegg skrev jeg litt om hva oxalater er, og litt om hvilke typer mat som inneholder oxalater og som kan forårsake symptomer som:

 • Nyrestein
 • Cystisk fibrose
 • Lekk tarm
 • Lavt stoffskifte
 • Autisme
 • IBS
 • Listen kan fortsette…

Det er flere ting som kan bidra til at man ikke tåler oxalater.

En av de største årsakene er at det er en dysfunksjon i tarmen, og tarmveggen ikke har den permabiliteten den skal ha. Dette er også kjent som lekk tarm. Hvis tarmen mangler gode bakterier, kan et overskudd av oxalater absorberes i kroppen i stedet for å bli filtrert ut. Dette kan føre til høye oxalatnivåer som påvirker hvert organ i kroppen. Ettersom flere oxalater tar over kroppen, kan oxalatatene bygge seg opp og forårsake uønskede symptomer. Blant annet matintoleranser, Candida, H. Pylori-infeksjoner. Enkelte reseptbelagte medisiner kan også bidra til lekk tarm.

Fordøyelseskanalen trenger sunne tarmbakterier for å prosessere oxalater riktig. Men hvis man har brukt antibiotika over tid, eller flere ganger kan det bli vanskeligere å bryte ned oxalater på riktig måte. Dette skyldes at sunne bakterier som bryter ned oxalater, ofte blir utslettet ved bruk av antibiotika.

Oksalater kan:

 • forstyrre opptak av mineraler
 • skape oksidativt stress
 • aktivere immunsystemet for å utløse betennelse
 • forstyrre hvordan mitochondria fungerer
 • skade celler og vev
 • forårsake at histamin frigis

Så kan vi tenke litt på hvorfor oxalater gjør hva de gjør – tenk på kropps prosessene som kan bli påvirket. Hvor mange forskjellige sykdomsprosesser kan oxalater forårsake?

 • Tenk oksidativt stress, betennelse = autoimmun sykdom
 • Tenk histaminfrigivelse = allergi
 • Tenk mitokondrier som ikke fungerer som de skal = kronisk tretthet.
 • Tenk at kroppen lagrer knivskarpe krystaller i musklene = fibromyalgi.
 • Tenk nyrestein = smertefull vannlating.

Tenk leddsmerter…

Forhåpentligvis kan du se hvilken rolle oxalater kan spille i kronisk sykdom.

Når oxalater er i kroppen, er sykdommene, symptomene og tilstanden avhengig av hvor krystallene har lagret seg.

Hvis vi prøver å skille ut oxalatene gjennom nyrene, kan dette føre til nyrestein – en stor del av nyresteinene er laget av oxalat. Hvis steiner ikke dannes, kan det oppstå andre symptomer som blant annet smerter i urinblæren.

Hvis oxalatene lagrer seg i vevet, kan det oppstå symptomer som muskelsmerter – dette er hva de ofte kaller fibromyalgi, leddsmerter, gikt, kronisk tretthet, osv.¨

Oxalater senker jern.

Ubundet jern grunnet mangel på biotilgjengelig kobber er den underliggende årsaken til at man ikke kan kvitte seg med oxalater, så å jobbe med kobber/jern metabolismen og Ceruloplasmin er det man bør gjøre for at kroppen bedre skal takle oxalater.

Om du har noen av disse symptomene over kan det hende det kan hjelpe deg å senke oxalat inntaket over en periode slik at kroppen din kan få sjansen til å senke inflammasjon i kroppen, og for å finne ut om dette kan være noe som du reagerer på.

Referanser:

1. The world’s healthiest foods: Can you tell me what oxalates_are and in which foods they can be found? Link Here
2. Low Oxalate Diet: What Is_Oxalates? Link Here
3. The VP Foundation: The Truth About_Oxalate Link Here
4. Kianifar HR, et al. Predisposing Factors for Nephrolithiasis and Nephrocalcinosis in Cystic Fibrosis. Iranian Journal of Pediatrics. 2011 Mar;21(1):65-71. PMCID:  3446121
5. Hoppe B, et al. Absorptive Hyperoxaluria Leads to an Increased Risk for Urolithiasis or Nephrocalcinosis in Cystic Fibrosis. American Journal of Kidney Diseases.  2005 Jul; 46(3):440 – 445.
6. UPMC: Low Oxalates_Diet Link Here
7. Harvard T. H. Chan School of Public Health Nutrition Department’s File Download Site Link Here
8. UW Health: Oxalates_Link Here
9. Konstantynowicz J, et al. A potential pathogenic role of oxalates_in autism. Eur J Paediatr Neurol. 2012 Sep:16(5):485-91. PMID: 21911305
10. Effects of Hydroxyproline and Vitamin B-6 on Oxalates_Synthesis in Rats Link Here
11. Loewus FA, Saito K, Suto RK, Maring E. Conversion of D-arabinose to D-erythroascorbic acid and oxalic acid in Sclerotinia sclerotiorum. Biochem Biophys Res Commun. 1995 Jul 6;212(1):196-203. PMID: 7612007
12. Muntz FH. Oxalate-producing pulmonary aspergillosis in an alpaca. Vet Pathol. 1999 Nov;36(6):631-2. PMID: 10568451
13. Gambaro G, Bordoni A, Hrelia S, Bordin L, Biagi P, Semplicini A, Clari G, Manzato E, Baggio B. Dietary manipulation of delta-6-desaturase modifies phospholipid arachidonic acid levels and the urinary excretion of calcium and oxalate in the rat: insight in calcium lithogenesis. J Lab Clin Med. 2000 Jan;135(1):89-95. PMID: 10638699
14. Kumar R, Mukherjee M, Bhandari M, Kumar A, Sidhu H, Mittal RD. Role of Oxalobacter formigenes in calcium oxalate_stone disease: a study from North India. Eur Urol. 2002 Mar;41(3):318-22. PMID: 12180235
15. Sangaletti O, Petrillo M, Bianchi Porro G. Urinary oxalate_recovery after oral oxalic load: an alternative method to the quantitative determination of stool fat for the diagnosis of lipid malabsorption. J Int Med Res. 1989 Nov-Dec;17(6):526-31. PMID: 2628129
16. Azcarate-Peril MA, Bruno-Bárcena JM, Hassan HM, Klaenhammer TR. Transcriptional and functional analysis of oxalyl-coenzyme A (CoA) decarboxylase and formyl-CoA transferase genes from Lactobacillus acidophilus. Appl Environ Microbiol. 2006 Mar;72(3):1891-9. PMID: 16517636
17. Chetyrkin SV, Kim D, Belmont JM, Scheinman JI, Hudson BG, Voziyan PA. Pyridoxamine lowers kidney crystals in experimental hyperoxaluria: a potential therapy for primary hyperoxaluria. Kidney Int. 2005 Jan;67(1):53-60. PMID: 15610227
18. Effects of Sugars and Vitamin B-6 Deficiency on_Oxalates Synthesis in Rats Link Here
19. Rushton HG, Spector M. Effects of magnesium deficiency on intratubular calcium oxalates_formation and crystalluria in hyperoxaluric rats. J Urol. 1982 Mar;127(3):598-604. PMID: 7062446
20. Sidhu H, Gupta R, Thind SK, Nath R. Oxalates_metabolism in thiamine-deficient rats. Ann Nutr Metab. 1987;31(6):354-61. PMID: 3426152 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s