Sammenhengen med psykisk sykdom og mineral ubalanse…

Som de fleste har skjønt har jeg vært gjennom mye det siste året. To typer psykose og jeg har vært Tvangsinnlagt på sykehus for noe det offentlige helsevesen ser på som en alvorlig sinnslidelse som en psykose er, og det og ha en “Engel” i hodet.

Når man blir innlagt på sykehus for forskjellige diagnoser så blir det ofte tatt blodprøver for at legene skal få en oversikt over hva som kan være feil. Når man blir innlagt for en psykose som et eksempel, så er det vanlig at det blir tatt blodprøver av stoffskifte som et eksempel da man ser at de med psykose ofte har lavt stoffskifte.

Listen med blodprøver kan ofte se slik ut:

 • B-Hemoglobin
 • B-Leukocytter
 • S-B12
 • S-Folat
 • S- Natrium
 • S-Kalium
 • S-Kalsium
 • S-Magnesium
 • S-Fosfat
 • S-Glukose
 • S-Kreatinin
 • S-ASAT
 • S-ALAT
 • S-LD
 • S-GAMMA-GT
 • S-Alkaliske fosfataser
 • S-CRP
 • S-Triglyserider
 • S-Kolesterol
 • S-HDL kolesterol
 • S-LDL
 • S-TSH
 • S-T4 fritt

Jeg vil presisere at det jeg her skriver heretter er utifra den kunnskapen jeg har om mineraler og vitaminer, og egne opplevelser med helsevesenet i Norge. Jeg kommer derfor ikke til å linke til den researchen som belyser det jeg skriver. Er det noen som ønsker denne researchen må de ta kontakt med meg direkte.

Blir du innlagt på sykehus er det ofte disse blodprøvene over som blir tatt, og jeg ønsker å belyse hvor lite verdi det er i disse blodprøvene fordi noen mineraler er intracellulære og andre mineraler er ekstracellulære. Dette er noe etter min oppfatning leger kan veldig lite om, og hadde ikke jeg visst det jeg vet så hadde jeg også kanskje vært sykere enn det jeg er fordi jeg tar vare på kroppen og sjela mi med mineraler leger her Norge ser på som farlig slik at jeg har opplevd å bli fratatt mineraler kroppen min faktisk trenger for å bli frisk.

B-Hemoglobin: Er en blodprøve som ofte blir tatt når man går hos legen, og er den lav blir man fortalt at man har lite jern i kroppen, og de fleste får beskjed om at man må begynne med enten jern tabletter eller man får en blod transfusjon.

Man kan ikke se på kun hemoglobin om et menneske mangler jern eller ikke, men man må se på hvordan jern skal resirkulere i kroppen vår, og da må man se på flere blodprøver i sammenheng. Dette er noe jeg vil komme nærmere inn på i et senere innlegg.

B-Leukocytter: De hvite blodcellene spiller en viktig rolle i immunforsvaret. Hvis du har for mye eller for lite av det i blodet, kan det være tegn på ulike sykdommer. Leukocytter er de hvite blodcellene i blodet ditt og kroppens viktigste immunforsvar mot infeksjoner.

S-B12: Er i mine øyne en misvisende prøve for nivåer av B12 i kroppen. Årsaken til dette er at B12 lagres i leveren vår, og kan også være lagret i leveren i alt i fra 3-5 år. Dette er også noe jeg vil skrive mere om i senere innlegg.

S-Folat: Folat (vitamin B-9) er viktig i dannelsen av røde blodlegemer og for sunn cellevekst og funksjon. Folat er avhengig av andre B vitaminer så å se isolert på dette vitaminet er i mine øyne feil. Dette er også noe jeg vil komme tilbake til.

S- Natrium: Natrium er et ekstracellulært mineral og nivåene i plasma vil nesten alltid være innenfor referanse blodprøve, men du kan allikevel mangle VELDIG mye natrium i kroppen siden det trengs av nesten alle prosesser i kroppen. Av erfaring kan jeg fortelle at jeg har manglet store mengder salt i min egen kropp, og hadde jeg ikke hatt den erfaringen jeg har hadde jeg antagelig vært sengeliggende grunnet mangel på energi.

S-Kalium: Kalium er et av de mest intracellulære mineralene vi har i kroppen vår. Allikevel måles disse prøvene på sykehusene i dag i plasma. Her er det samme problemet som med natrium og det er at kroppen vil sørge for å holde nivåene i plasma optimale og du kan mangle kalium i RBC (røde blod celler)

S-Magnesium: Magnesium er også et intracellulært mineral som måles i plasma som kroppen vil holde innenfor referanse området i en plasma, så du kan også her mangle magnesium uten at dette vises på blodprøver fordi du trenger en RBC test som viser faktiske nivåer i blodet intracellulært

S-ASAT
S-ALAT
S-LD
S-GAMMA-GT

Prøvene over er blodprøver av leveren. Her har jeg opplevd å bli veldig syk med lever infeksjon, og at lever filtrasjon har vært veldig lav uten at dette har vistes på blodprøver i det hele tatt.

S-Alkaliske fosfataser
S-CRP
S-Triglyserider
S-Kolesterol
S-HDL kolesterol
S-LD

Alle prøvene over kan også relateres til leverfunksjon unntatt S-CRP som er en indikasjon på om du har en infeksjon eller ikke.

S-TSH
S-T4 fritt

Siden det er mange i psykose som kommer inn med lavt stoffskifte tenkte jeg at jeg skulle bruke noen linjer på å belyse hvorfor.

Det finnes flere typer psykose.. det finnes også flere typer sykdommer hvor kroppen vår blir utsatt for stress. Det som da måles er hormoner som egentlig lages av mineraler vi har i kroppen. Jeg har lest research hvor det viser seg at S-TSH øker under stress reaksjoner og det er noe jeg har sett hos meg selv ved flere anledninger at TSH øker relativt fort når man til eksempel får for lite søvn over lang tid eller lever i konstant stress. Research jeg har lest relaterer økt TSH med hormonet kortisol som blant produseres av binyrene våre, så sykehusene, legene og de vi går til når vi er syke ser ikke på den underliggende årsaken til at vi er syke.

S-T4 fritt er også et hormon som trenger mineraler for å produseres i kroppen vår. Totale T4-nivåer påvirkes av medisiner og medisinske tilstander som endrer thyroidhormonbindende proteiner. Østrogen, p-piller, graviditet, leversykdom og hepatitt C-virusinfeksjon er vanlige årsaker til økte proteiner som binder skjoldbruskkjertelhormoner.

Binyrene våre har et relativt stort behov for både mineraler og vitaminer og disse måles det ikke nivåene av når man blir lagt inn på et sykehus med blant annet psykose eller andre typer sykdommer med en diagnose.

Binyrene våre trenger faktisk 5 forskjellige mineraler og vitaminer for å fungere optimalt, og ingen av disse mineralene som faktisk er intracellulære måles intracellulært slik de faktisk fungerer i kroppen vår.

Binyrene våre trenger:

 • Magnesium
 • Natrium
 • Kalium
 • Naturlig vitamin C som ikke er syntetisk fremstilt.
 • Thiamine
 • Retinol

Har du mangel på en av disse mineralene eller vitaminene så vil binyrene dine begynne å slite, og man kan få lavt stoffskifte blant annet. Her i Norge får man da medisiner som kun vil ta bort symptomene, og ikke behandle den underliggende årsaken til lavt stoffskifte som kan være flere enn det jeg har nevnt her.

Den ene typen psykose jeg har hatt er som følge av minimalt med søvn over flere mnd. og det at jeg ble klarhørt og fikk en “Engel” i hodet mitt. Det er da spesielt tre organer dette først og fremst går utover og de er:

 • Binyrene
 • Hjernen og hjerneaktiviteten
 • Leveren

I Norge er psykose en alvorlig sinnslidelse, og mange blir faktisk tvangsmedisinert fordi de er i en tilstand hvor de ikke klarer å forstå hva disse stemmene i hodet er. Hos noen er stemmene veldig negative, og hos andre er stemmen/stemmene positive. Hos meg er det en veldig positiv “Engel” jeg hører så da er jeg en av 7% av Norges befolkning som daglig lever med det og være klarhørt.

Spørsmålet er jo om færre vil være syke og i psykose om man så på mineral/vitamin ubalanser, istedenfor å medisinere en tilstand hvor man kommer i en situasjon hvor man får kontakt med Universet slik jeg ser det, og blir det man kaller et Medium.

One thought on “Sammenhengen med psykisk sykdom og mineral ubalanse…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s