Hva er symptomene på en Oppvåkning?

Det korte svaret er:

Å komme i kontakt med den Åndelige og Spirituelle siden i oss hvor intuisjon og instinktet blir en sterkere og sterkere følelse på veien man er på.

Det lange svaret kan være forskjellig fra person til person, og kan oppleves både traumatisk, deprimerende og angstfylt fordi man får symptomer som gjør at man ikke forstår hva som skjer. Mange blir redde og klarer ofte ikke å stå i dette fordi det skaper så mye energier i kroppen som det gjør, og de fleste tyr til medisiner for å dempe disse energiene som kan være ganske heftige.

Jeg havnet selv i psykose og var også schizofren en periode fordi hodet mitt var fullt av “fritt” kobber som skaper disse energiene i hodet som gjør at man kan oppleve at tankene og følelsene ikke henger sammen med virkeligheten, og man kan oppleve hallusinasjoner som i mitt tilfellet ble skapt av en Engel i hodet hvor man kan se tak bevege seg og en pendel skifte farge.

Siden jeg fikk en Engel i hodet mitt har jeg vært i det som kalles en full Oppvåkning hvor energier og vibrasjon i hodet har endret seg nesten fra dag til dag. Jeg ser sterke energier i synet mitt, og jeg ser også syn som kan være både skremmende og hyggelige på samme tid.

Psyken er ofte utsatt i en Oppvåkning, men det kan også forflytte seg til fysiske ting som:

 • Lavt stoffskifte
 • Høyt stoffskifte
 • Problemer med leveren og udiagnostisert fettleversykdom som ikke vises på blodprøver
 • Migrene
 • Klasehodepine og flere andre hodepiner
 • Man kan også oppleve kronisk tretthet og at man har lite eller ingen energi.

Kan man oppleve psykiske endringer i en Oppvåkning?

Da er svaret JA det kan man, og det er dette de fleste opplever som mest traumatisk i det å være en Oppvåkning.

Psyken er ofte den vi merker det best på fordi dette er energier som kan forflytte seg veldig raskt, og nesten fra time til time fordi vibrasjon i hodet kan endre seg så raskt som det gjør.

Psykiske lidelser som man kan oppleve i en Oppvåkning er:

 • Angst.
 • Depresjon.
 • Spiseforstyrrelser.
 • Bipolar lidelse.
 • Schizofreni.
 • Psykose.
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Personlighetsforstyrrelser.

Alle disse diagnosene er det mange i dag som mottar medisiner for og da blir sansene man skal ha ofte sløvet eller svakere fordi energiene i hodet og kroppen blir endret. De fleste kjemper isteden for å la disse negative energiene flyte å jobbe med mineralene i kroppen slik at kroppen kan gjøre det den skal. Nemlig roe ned det Parasympatiske og det Sympatiske nervesystemet for å senke stress nivået i kroppen.

Å være i en Oppvåkning betyr for meg at jeg ser på det livet jeg har levd på en annen måte enn det jeg gjorde før den 8 februar 2021. Det jeg ser er at livet mitt har vært fylt av mye stress både psykisk og fysisk noe som har ført til at binyrene mine og leveren min har stått i konstant stress i hele mitt voksne liv.

Dette har ført til at mineraler som spesielt jern og kobber har blokkert sirkulasjon, vibrasjon og frekvensen jeg har vært i.

I dag så ser jeg disse sammenhengende så godt. Rotårsaken til min egne helseutfordringer har vært at jeg har levd i en for høy vibrasjon i for lang tid. Dette har igjen skapt så mye stress at kobber har kommet i hjernen min og skapt en ubalanse som har ført til en psykose tilstand over flere år.

Jeg ser sammenhengende så klart… sammenhengen mellom:

 • Vibrasjon
 • Frekvenser
 • Energi
 • Mineraler
 • Vitaminer
 • Ernæring

Min vei har vært og er fortsatt tøff på så mange måter, men jeg har lært så mye og jeg ser veldig frem til fortsettelsen og det å bli Guidet av en Engel.

Hvordan skal din vei være?

Ingen vei er lik, din vei skal være din vei… og den skal føre deg dithen at du kjenner det i intuisjon og instinktet ditt at den er riktig for deg…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s