Hvorfor man ikke skal ta tilskudd av B12

Veldig mange mennesker bruker isolerte tilskudd, og da er et B vitamin tilskudd et av de tilskuddene man ofte tyr til. Jeg ønsker å bruke noen blogg poster hvor jeg belyser hvorfor det ikke er ønskelig å ta isolerte vitaminer spesielt.

B vitaminer er på en måte avhengig av hverandre eller de har en interaksjon med andre B vitaminer slik at denne balansen ikke skal komme i ubalanse. Mange vitaminer er også avhengig av mineraler for at de skal aktiviseres og dette gjelder da spesielt vitamin B1 og D vitamin. Syntetiske vitaminer i tilskudds form er uansett hvordan man vrir eller vender på det laget i en form som er syntetisk fremstilt, og som kroppen ikke vil klare å gjøre seg nytte av fordi den kjenner ikke igjen den substansen som entrer kroppen vår.

Her ser man hvordan B vitaminer er avhengig av hverandre. Tar du høye doser av en type B vitamin, så vil dette senke eller forskyve andre B vitaminer.

I Norge er det mange som tar tilskudd av vitamin B12, fordi nivåene av B12 i blodet er for lave.

I mine øyne er det her mange feiler fordi de ikke ser på den bakenforliggende årsaken til at man har lave eller høye nivåer i blodet.

I motsetning til de fleste andre vitaminer lagres B12 i betydelige mengder hovedsakelig i leveren til kroppen trenger det. Hvis en person slutter å innta mat som inneholder dette vitaminet tar det vanligvis 3 til 5 år før kroppens lagre blir tomme.

Så kommer vi til dette med testing av B12 i blodet. Siden B12 lagres i leveren vil ikke S-plasma blodprøver vise riktige nivåer i blodet.

Andre årsaker til misvisende blodprøver av B12 blodprøver kan være:

 • En lever som filtrerer dårlig: Leveren vår filtrerer alt blodet i kroppen vår og sørger for at giftige substanser i blodet blir filtrert ut via avføring. Skjer ikke dette vil ikke vitaminer målt i blodet vise riktige nivåer grunnet leverens lave evne til å levere vitaminer til blodet når det er behov på forskjellige steder i kroppen.

 • Fettlever: Dette er en opphopning av fett i leverens celler. Ved uttalt fettlever blir leveren gulaktig (mot normalt rødbrun). Fettlever er noe veldig mange i dagens samfunn har uten at dette oppdages på blodprøver. Man kan også ha en fettlever uten noen symptomer i det hele tatt. Dette er et emne jeg vil komme tilbake til da en dårlig fungerende lever alene kan være årsaken til blant annet overvekt.

 • Andre tegn på at leveren din ikke fungerer som den skal kan være:
 • Kronisk tretthet
 • Kvalme
 • Avføring som er lys i fargen
 • Gul hud eller øyne (gulsott)
 • Spider veins
 • At du får lett blåmerker
 • Røde håndflater
 • Mørk urin
 • Overvekt med stor mage
 • Hovne legger og ankler (føtter)
 • Dårlig ånde eller smak i munnen
 • Metallsmak

Blodprøver kan i mine øyne være meget misvisende og dette er noe jeg ønsker å skrive om i tiden fremover da de fleste av oss stoler blindt på disse prøvene som ofte forteller bare halve sannheten om hva som foregår i kroppen vår. Dette er noe jeg selv har erfart gjennom 4 år, og i det siste året så kan man vel si at jeg har lært det på den harde måten.

Hadde jeg ikke hatt den kunnskapen jeg har hadde jeg mest sannsynlig vært sykere enn det jeg er i dag. Man kan komme langt ved å tilegne seg kunnskap og ved å følge intuisjon og instinktet sitt… Leger er flinke på å stille diagnoser og medisinere.. men de er veldig dårlig på å se sammenhengen mellom mineraler, vitaminer og hvor misvisende blodprøver kan være.