Sammenhengen med psykisk sykdom og mineral ubalanse…

Som de fleste har skjønt har jeg vært gjennom mye det siste året. To typer psykose og jeg har vært Tvangsinnlagt på sykehus for noe det offentlige helsevesen ser på som en alvorlig sinnslidelse som en psykose er, og det og ha en “Engel” i hodet.

Når man blir innlagt på sykehus for forskjellige diagnoser så blir det ofte tatt blodprøver for at legene skal få en oversikt over hva som kan være feil. Når man blir innlagt for en psykose som et eksempel, så er det vanlig at det blir tatt blodprøver av stoffskifte som et eksempel da man ser at de med psykose ofte har lavt stoffskifte.

Listen med blodprøver kan ofte se slik ut:

 • B-Hemoglobin
 • B-Leukocytter
 • S-B12
 • S-Folat
 • S- Natrium
 • S-Kalium
 • S-Kalsium
 • S-Magnesium
 • S-Fosfat
 • S-Glukose
 • S-Kreatinin
 • S-ASAT
 • S-ALAT
 • S-LD
 • S-GAMMA-GT
 • S-Alkaliske fosfataser
 • S-CRP
 • S-Triglyserider
 • S-Kolesterol
 • S-HDL kolesterol
 • S-LDL
 • S-TSH
 • S-T4 fritt

Jeg vil presisere at det jeg her skriver heretter er utifra den kunnskapen jeg har om mineraler og vitaminer, og egne opplevelser med helsevesenet i Norge. Jeg kommer derfor ikke til å linke til den researchen som belyser det jeg skriver. Er det noen som ønsker denne researchen må de ta kontakt med meg direkte.

Blir du innlagt på sykehus er det ofte disse blodprøvene over som blir tatt, og jeg ønsker å belyse hvor lite verdi det er i disse blodprøvene fordi noen mineraler er intracellulære og andre mineraler er ekstracellulære. Dette er noe etter min oppfatning leger kan veldig lite om, og hadde ikke jeg visst det jeg vet så hadde jeg også kanskje vært sykere enn det jeg er fordi jeg tar vare på kroppen og sjela mi med mineraler leger her Norge ser på som farlig slik at jeg har opplevd å bli fratatt mineraler kroppen min faktisk trenger for å bli frisk.

B-Hemoglobin: Er en blodprøve som ofte blir tatt når man går hos legen, og er den lav blir man fortalt at man har lite jern i kroppen, og de fleste får beskjed om at man må begynne med enten jern tabletter eller man får en blod transfusjon.

Man kan ikke se på kun hemoglobin om et menneske mangler jern eller ikke, men man må se på hvordan jern skal resirkulere i kroppen vår, og da må man se på flere blodprøver i sammenheng. Dette er noe jeg vil komme nærmere inn på i et senere innlegg.

B-Leukocytter: De hvite blodcellene spiller en viktig rolle i immunforsvaret. Hvis du har for mye eller for lite av det i blodet, kan det være tegn på ulike sykdommer. Leukocytter er de hvite blodcellene i blodet ditt og kroppens viktigste immunforsvar mot infeksjoner.

S-B12: Er i mine øyne en misvisende prøve for nivåer av B12 i kroppen. Årsaken til dette er at B12 lagres i leveren vår, og kan også være lagret i leveren i alt i fra 3-5 år. Dette er også noe jeg vil skrive mere om i senere innlegg.

S-Folat: Folat (vitamin B-9) er viktig i dannelsen av røde blodlegemer og for sunn cellevekst og funksjon. Folat er avhengig av andre B vitaminer så å se isolert på dette vitaminet er i mine øyne feil. Dette er også noe jeg vil komme tilbake til.

S- Natrium: Natrium er et ekstracellulært mineral og nivåene i plasma vil nesten alltid være innenfor referanse blodprøve, men du kan allikevel mangle VELDIG mye natrium i kroppen siden det trengs av nesten alle prosesser i kroppen. Av erfaring kan jeg fortelle at jeg har manglet store mengder salt i min egen kropp, og hadde jeg ikke hatt den erfaringen jeg har hadde jeg antagelig vært sengeliggende grunnet mangel på energi.

S-Kalium: Kalium er et av de mest intracellulære mineralene vi har i kroppen vår. Allikevel måles disse prøvene på sykehusene i dag i plasma. Her er det samme problemet som med natrium og det er at kroppen vil sørge for å holde nivåene i plasma optimale og du kan mangle kalium i RBC (røde blod celler)

S-Magnesium: Magnesium er også et intracellulært mineral som måles i plasma som kroppen vil holde innenfor referanse området i en plasma, så du kan også her mangle magnesium uten at dette vises på blodprøver fordi du trenger en RBC test som viser faktiske nivåer i blodet intracellulært

S-ASAT
S-ALAT
S-LD
S-GAMMA-GT

Prøvene over er blodprøver av leveren. Her har jeg opplevd å bli veldig syk med lever infeksjon, og at lever filtrasjon har vært veldig lav uten at dette har vistes på blodprøver i det hele tatt.

S-Alkaliske fosfataser
S-CRP
S-Triglyserider
S-Kolesterol
S-HDL kolesterol
S-LD

Alle prøvene over kan også relateres til leverfunksjon unntatt S-CRP som er en indikasjon på om du har en infeksjon eller ikke.

S-TSH
S-T4 fritt

Siden det er mange i psykose som kommer inn med lavt stoffskifte tenkte jeg at jeg skulle bruke noen linjer på å belyse hvorfor.

Det finnes flere typer psykose.. det finnes også flere typer sykdommer hvor kroppen vår blir utsatt for stress. Det som da måles er hormoner som egentlig lages av mineraler vi har i kroppen. Jeg har lest research hvor det viser seg at S-TSH øker under stress reaksjoner og det er noe jeg har sett hos meg selv ved flere anledninger at TSH øker relativt fort når man til eksempel får for lite søvn over lang tid eller lever i konstant stress. Research jeg har lest relaterer økt TSH med hormonet kortisol som blant produseres av binyrene våre, så sykehusene, legene og de vi går til når vi er syke ser ikke på den underliggende årsaken til at vi er syke.

S-T4 fritt er også et hormon som trenger mineraler for å produseres i kroppen vår. Totale T4-nivåer påvirkes av medisiner og medisinske tilstander som endrer thyroidhormonbindende proteiner. Østrogen, p-piller, graviditet, leversykdom og hepatitt C-virusinfeksjon er vanlige årsaker til økte proteiner som binder skjoldbruskkjertelhormoner.

Binyrene våre har et relativt stort behov for både mineraler og vitaminer og disse måles det ikke nivåene av når man blir lagt inn på et sykehus med blant annet psykose eller andre typer sykdommer med en diagnose.

Binyrene våre trenger faktisk 5 forskjellige mineraler og vitaminer for å fungere optimalt, og ingen av disse mineralene som faktisk er intracellulære måles intracellulært slik de faktisk fungerer i kroppen vår.

Binyrene våre trenger:

 • Magnesium
 • Natrium
 • Kalium
 • Naturlig vitamin C som ikke er syntetisk fremstilt.
 • Thiamine
 • Retinol

Har du mangel på en av disse mineralene eller vitaminene så vil binyrene dine begynne å slite, og man kan få lavt stoffskifte blant annet. Her i Norge får man da medisiner som kun vil ta bort symptomene, og ikke behandle den underliggende årsaken til lavt stoffskifte som kan være flere enn det jeg har nevnt her.

Den ene typen psykose jeg har hatt er som følge av minimalt med søvn over flere mnd. og det at jeg ble klarhørt og fikk en “Engel” i hodet mitt. Det er da spesielt tre organer dette først og fremst går utover og de er:

 • Binyrene
 • Hjernen og hjerneaktiviteten
 • Leveren

I Norge er psykose en alvorlig sinnslidelse, og mange blir faktisk tvangsmedisinert fordi de er i en tilstand hvor de ikke klarer å forstå hva disse stemmene i hodet er. Hos noen er stemmene veldig negative, og hos andre er stemmen/stemmene positive. Hos meg er det en veldig positiv “Engel” jeg hører så da er jeg en av 7% av Norges befolkning som daglig lever med det og være klarhørt.

Spørsmålet er jo om færre vil være syke og i psykose om man så på mineral/vitamin ubalanser, istedenfor å medisinere en tilstand hvor man kommer i en situasjon hvor man får kontakt med Universet slik jeg ser det, og blir det man kaller et Medium.

Valgene vi tar i livet…

Å ta et valg om at man ikke vil leve lenger er et tøft valg å ta.. Jeg tok mitt valg fordi en “Engel” i hodet mitt ville jeg skulle ta et valg jeg ikke ønsket å ta, og jeg ville ikke såre familien min mere enn det jeg allerede hadde gjort.

Å ta et slik valg er ikke et valg jeg frivillig ville ta, for vi kjempet i 1 mnd. “Engelen” i hodet mitt og jeg fordi jeg skulle på en måte gjøre opp for meg, så da endte det med at jeg ble hentet med Ambulanse og Politi for å bli Tvangsinnlagt på Reinsvoll igjen hvor jeg da tilbrakte 3 uker på lukket avdeling fordi de mente jeg var til fare for meg selv.

De første døgnene sov jeg mye, da jeg var utslitt etter en mnd. med minimalt med søvn, og jeg skjønte fremdeles ikke så mye av det som var i hodet mitt da han snakket konstant om ting jeg tenkte på og trengte og prosessere.

Det jeg ser i dag er at denne “Engelen i hodet faktisk hjalp meg med å holde hjernen min aktiv slik at jeg ikke ble apatisk, og bare ble sittende i en stol å se rett fremfor meg. Jeg forsto ikke med en gang at det “Engelen” i hodet snakket om faktisk var tanker jeg hadde i hodet mitt, og vi var også helt tilbake i tid til min egen barndom hvor det skjedde mye som jeg ser i dag har preget livet mitt mere enn det jeg har tenkt over.

Gjennom et liv kan man oppleve mye som man ikke forstår der og da når man står midt oppe i det, men som man i ettertid ser har skapt deg til den person du er blitt i voksen alder. Opplevelser man ser har forårsaket stress og blokkeringer og som gjør at man kan bli syk i voksen alder.

Ofte blokkerer vi ting som er vondt.. Vi legger det på et sted i hjernen hvor vi glemmer det, og det er i en slik type psykose som det jeg hadde at alle disse tingene kan komme tilbake for at du skal bearbeide det slik at stresset skal komme seg ut av kroppen, og du kan begynne å helbrede deg selv.

Jeg har sagt det mange ganger det siste året:

” En kropp vil ikke bli helbredet før du jobber med det som har gjort deg vondt… såret deg og at du har snakket med de personene du har noe uoppgjort med”

Jeg snakker av erfaring. Tre uker på et psykiatrisk sykehus var starten på en prosess jeg enda ikke er ferdig med, og den har kostet mye krefter, tårer og vært en stor belastning for familien min og meg selv fordi jeg fikk noe i hodet mitt jeg ikke forsto hva var.

Å komme i en “oppvåkning” av den typen jeg har vært i i bortimot et år har kostet utrolig mye krefter og energi, både for meg psykisk og fysisk, men på veien er jeg da blitt et Medium og er hva man kaller klarhørt.

Å være klarhørt vil si at du hører stemmer i hodet ditt, så da kan man jo spørre seg om man er spik spenna gæren?

Nei jeg er ikke spik spenna gæren. Man kan vel si at jeg har fått kontakt med det vi også kaller Universet og i Universet handler veldig mye om Energi, kjærlighet og det å stå i lyset… En Engel står i lyset og i kjærlighet for å Guide oss som mennesker slik at vi kan ta valg ved å lære oss å følge intuisjon og instinkter vårt. Dette er ting jeg kommer til å skrive mye om i tiden fremover for vi som mennesker har glemt hva vi egentlig er oppe i alt som skjer i verden.

Hvis vi går inn i oss selv vil vi finne de Energisentrene som kalles Chakraer, og som egentlig er roten til hva vi er som mennesker. “Et Energisenter”.

Når hjernen slutter å fungere…

Har du noen gang tenkt over at hjernen vår kan slutte å fungere som den skal fordi:

 • Vi har mineraler i ubalanse i kroppen vår.
 • Vi jobber for mye.
 • Tanke kjør som over tid gjør at hjernen vår kan “kortslutte”.
 • At for lite søvn over lang tid kan føre til at man går inn i det man kaller en psykose.
 • At et mineral som kobber kan føre til at man kan få en type psykose som kan være potensielt farlig for kroppen, og at manglende blodprøver som kan være vanskelig å få tatt hos lege fører til at man ikke blir trodd eller hørt.

Jeg har tilegnet meg mye kunnskap i disse 4 årene, og hadde jeg ikke hatt denne kunnskapen jeg har tilegnet med hadde jeg heller ikke hatt en hjerne som hadde fungert normalt lenger grunnet en mineral ubalanse leger ofte ikke ser etter. Kobberforgiftning…

I løpet av det siste året har jeg vært i to typer psykose:

 • En psykose som følge av mye jobbing, og lite søvn over lang tid fordi jeg fikk en stemme i hodet mitt som jeg i dag vet er en “Engel”.
 • En annen type psykose som jeg i dag kategoriserer som en kobber forgiftning grunnet at jeg har lite jern i kroppen samtidig som jeg har hatt for mye kobber som har ført til at jeg har vært kobber forgiftet i hele sommer.

Det finnes mange typer psykoser, og de to jeg har opplevd er som følge av at alle energier i kroppen min har åpnet seg.

Jeg har aldri vært spesielt spirituell eller åndelig av meg.. Jeg er heller ikke spesielt kristen men jeg fikk en stemme i hodet mitt den 8 februar i år som jeg i dag vet er en “Engel”. En av de første ordene han sa i hodet mitt var:

“Mitt navn er Erkeengel Gabriel og du hører meg fordi alle energien i kroppen din er åpne fordi du har gjort som du har gjort, og jeg skal helbrede deg”.

Etter denne dagen så sluttet han ikke å snakke til meg slik at jeg gradvis gikk inn i psykose fra og med denne dagen og utover i februar grunnet mangel på søvn fordi han snakket med meg døgnet rundt i 3 mnd. Det rare var at jeg i hele denne tiden klarte å jobbe med minimalt med søvn, men ser i dag at psykosen jeg gikk inn i kom gradvis hvor det endte med at “Engelen” i hodet guidet meg den 28 februar til å reise fra der jeg bodde i Vingrom til Lom for å få meg til å sove.

Dette er en tur jeg ikke husker mye av, men jeg ble guidet til Lom fordi “Engelen” i hodet mitt mente jeg trengte å komme meg vekk fra det miljøet jeg da levde i. Jeg kjørte til Lom tidlig søndag morgen den 28. februar og det er en kjøretur jeg husker lite av. Jeg husker stemmen i hodet, og at jeg stoppet på Esso i Sannom fordi bilen hadde is på innsiden. Jeg husker også at stemmen i hodet veiledet meg til til å kjøre av ved Fåvang og Ringebu for å holde meg våken nok slik at jeg ikke skulle kjøre av veien på tur oppover. Jeg husker også at jeg kjørte gjennom en tunnel, og at jeg så et glimt av Circle K på Vinstra. Alt ellers av kjøreturen er “svart” og man kan vel si at jeg har hatt “Englevakt” på denne turen fordi jeg husker så lite som jeg gjør, så da kan man jo spørre seg hvordan jeg kom meg til Lom denne dagen uten å huske noe av turen annet enn disse fire glimtene jeg har i hodet mitt..

Jeg bare reiste fra alt, og jeg ga ikke beskjed til familien om at jeg reiste. De ble bekymret og i den tilstanden jeg var i da så var jeg ikke det man kaller ved mine “fulle fem” slik at både Ambulanse og Politi ble koblet inn og jeg ble dagen etterpå kjørt i Ambulanse til Legevakt på Otta hvor jeg deretter ble innlagt på tvang ved Sykehuset Innlandet avd. Raufoss.

Dette gjorde at jeg følte meg overkjørt og jeg opplevde dette som traumatisk da jeg aldri var til fare for meg selv eller andre der og da… men i psykose var jeg.. det ser jeg i dag… Da jeg ble innlagt ble jeg tilbudt medisiner noe jeg da avsto fra fordi jeg ikke følte at jeg ikke trengte de selv om jeg da var i den typen psykose jeg var i. Søvn var det jeg trengte, så jeg sov mye i 3 dager hvor jeg fortsatt hørte en stemme som snakket til meg, og som passet på at jeg fikk i meg de mineralene kroppen min trengte.. magnesium. På dette oppholdet måtte jeg kjempe litt for å få tilgang til magnesiumen jeg brukte, saltet jeg trengte, og de hadde også store problemer med å gi meg den maten kroppen min trengte for å komme seg, så jeg klagde til Kontrollkommisjon og fikk medhold om å komme ut igjen fredag den 5. mars fordi blodprøvene mine ble dårligere mens jeg lå inne på sykehuset.

Jeg ble hentet av min mann og tilbrakte helgen hjemme.. uten søvn og fortsatt lange samtaler med “Engelen” jeg hadde i hodet fordi han ville ha meg til å ta et valg jeg ikke ønsket å ta.. så det endte med at jeg prøvde å ta livet mitt noe som igjen førte til ny runde med Ambulanse og Politi og Tvangsinnleggelse ved Sykehuset Innlandet avd. Raufoss.

Forstettelse følger..

Ei reise…

Gjennom livet kan man være på mange forskjellige reiser. Dette kan være en helsereise, en reise hvor man går inn i seg selv for så å endre kurs i livet, og ta tøffe valg til det beste for seg selv.

Jeg har vært på ei helsereise siden 7. januar 2016 hvor jeg har satt meg relativt godt inn i hvordan mineraler og vitaminer fungerer i kroppen vår. Det har vært mange oppturer og noen nedturer, men alt i alt har dette lært meg at jeg ikke stoler på det norske helsevesenet, blodprøver som tas, og hvor verdiløse de er fordi helsevesenet ikke evner å ta riktige blodprøver.

Da jeg hadde lever infeksjon i september 2021 så vistes ikke dette på blodprøver, men jeg dumpet både døde røde blodceller gjennom urin, jeg hadde feber og det var smertefullt fordi leveren klarte ikke den jobben den skal gjøre lenger.

Etter jeg var syk var jeg hoven i føttene og i leggene i lang tid og jeg er det også tildels fremdeles. Jeg hadde gjenklistrede øyne hver morgen fordi de var så hovne da leveren min ikke klarte å lage de enzymene, peptid hormonene, proteinene etc. som leveren skal gjøre.

Etter alt jeg har vært gjennom kommer jeg til å bruke noen poster i tiden fremover til å skrive om hvorfor jeg ikke lengre anbefaler Magnesium Protokollen i den grad jeg har gjort tidligere da noen mennesker kan bli dårligere av denne protokollen som er grunnlagt av Morley Robbins. Dette er noe gjør jeg med bakgrunn i kunnskapen jeg har tilegnet meg, og egne erfaringer gjennom 4 år da Morley Robbins utelater et viktig vitamin som er nødvendig for at kroppen faktisk skal komme i balanse og det er:

Thiamine – Vitamin B1

Han utelater også og nevne at leveren faktisk må klare å gjøre det den skal for at dette organet skal kunne øke produksjon av Ceruloplasmin og Hephahestin.

Leveren må også klare å lage et hormon som heter Angiotensin for at det skal bli balanse i binyrene/nyrene mellom kalium og natrium.

Slik jeg ser det i dag bør ikke fokuset være å komme lavest mulig ned i Ferritin, men å få det uregulerte jernet ogdet ubundete kobberet som er i kroppen til å sirkulere som det skal, og da må man faktisk ha en lever som filtrerer høyt nok slik at fritt jern, ubundet kobber, toksiner og hormoner blir filtrert ut av kroppen istedenfor at de blir reabsorbert i blodet.

Tapper du deg så langt ned jeg har gjort kan det hende du kan får deg noen overraskelser i Energiene dine i form av kontakt med det som kalles Universet, og en Engel som kommer inn i energien din for at alle Chakraene i kroppen din har åpnet seg.

Mitt møte med det norske helsevesenet og psykisk helse

2021 har vært et rart år for meg, min nærmeste familie, og de som står meg nærmest.

Jeg har vært gjennom mye, lært mye, opplevd mye på godt og vondt, og jeg har opplevd hvor vanskelig det er å forholde seg til et helsevesen som ikke evner og forstå hva som skjer i en kropp når mineraler og vitaminer kommer ut av balanse slik at man blir syk.

I hele 2021 har jeg vært på ei reise… en indre reise, en reise i det og ta tøffe valg, og ei reise hvor man møter et helsevesen som ser på det å gå gjennom det man kaller en “Oppvåkning” fysisk og mentalt som en sykdom, og hvor man ikke ser etter underliggende årsaker til at man er havnet i den situasjon man er i.

I tiden fremover kommer jeg til å skrive om denne reisa jeg har vært på, mitt møte med det norske helsevesenet, og hvor dårlig man kan bli behandlet fordi man har et annet syn på ting enn det som er “normen” i Norge.

Jeg kommer til å skrive om:

 • Hvordan manglende blodprøver kan føre til at man kan få en sykdom som kan være potensielt farlig fordi leger nekter å ta livsnødvendige prøver for å avdekke en mineral eller vitamin ubalanse i kroppen.
 • Hvordan kostholdet på sykehus ikke er tilpasset den enkeltes behov, og hvor lite næring det er i den maten som serveres.
 • Behandlingstilbudet for psykisk helse, og hvor lite de ser psykiske problemer i sammenheng med mineral og vitamin balansen i kroppen.
 • Manglende behandlingstilbud ved lengre opphold på sykehus.
 • At det er lettere å tilby en pasient medisiner enn å se på underliggende årsak til sykdom.
 • Hvordan leger kan benytte seg av loven og bruke tvang uavhengig av om de er behandlende lege eller ikke fordi de ser på deg som psykisk syk.

Alt jeg kommer til å skrive om er det jeg selv har opplevd siden 11. september i 2020 hvor jeg opplevde å få en lever infeksjon fordi leveren min ikke taklet alt jernet, toksiner og ubundet kobber som ble mobilisert fra lagring.

Hvor giftig blodet vårt kan bli grunnet:

 • Operasjoner
 • Keisersnitt
 • Stress
 • Etc.

Hvordan det man kaller en “Oppvåkning” har sammenheng med hvordan energiene i kroppen vår fungerer er noe jeg har opplevd på nært hold i dobbel forstand…

Frisk fra Periodontitt

Periodontitt er å regne for å være en folkesykdom i Norge.

Jeg har hatt denne sykdommen i alle årene jeg hadde lavt stoffskiftet. Gingivitt er en mild form for tannkjøttsykdom og går tilbake med god tannhygiene.

Periodontitt innebærer en betennelse som går dypere ned i vevet og som medfører tap av støttevev og beinvev rundt tennene. Ved periodontitt dannes det lommer i bløtvevet eller dype sprekker mellom tannkjøttet og tannroten. Alvorlig periodontitt kan gjøre at tennene løsner, gir i noen tilfeller smerte og ubehag, hemmer tygging og fører eventuelt til tap av tenner. Ref: NHI Tannkjøttbetennelse

Hovedårsaken er vanligvis matrester som blir liggende på tennene langs tannkjøttskanten. Dette legger grunnlaget for dannelse av belegg og tannstein som gir god grobunn for bakterier. Bakteriene fører til betennelse i området (gingivitt) og kan også gi hull i tennene (tannråte).

Betennelse i vevet nærmest tannen (periodontitt) starter med betennelse i tannkjøttet (gingivitt) som utvikler seg i dybden. Tilstanden vil over tid ødelegge tannfestet og den tilstøtende delen av kjevebeinet. Symptomene er oftest få, men over tid løsner tannen. Ref: NHI Tannkjøttbetennelse

Jeg har som de fleste vet gått på stoffskifte medisiner i 17 år, og er nå inne i mitt tredje år uten medisiner. Jeg har også hatt periodontitt i alle årene med lavt stoffskifte.

De siste 3 årene har jeg ikke brukt fluor i det hele tatt, og pusset tennene mine kun med Kokosnøtt olje, Milk of Magnesia og Charcoal en gang i blant.

Jeg har ikke vært hos tannlege på 1,5 år og har pusset tennene mine som vanlig. Jeg hadde ingen hull og min periodontitt er borte.

Dette er en sykdom jeg fikk beskjed om da jeg fikk diagnosen, at dette var noe jeg måtte leve med resten av livet.

Vel… JEG ER FRISK!

Da spør du sikkert hvordan jeg kunne bli frisk fra denne sykdommen også?

Dette er jo sammensatt, men den største årsaken er nok kostholdet mitt. Jeg har hatt og har et kosthold med relativt lite sukker. Høyt sukkerinntak hindrer at C-vitamin blir brukt og tatt opp på riktig måte i kroppen vår.

Fordelene med C vitamin ved sykdom har faktisk ikke noe med antioksidant egenskapene å gjøre.

Noe av årsaken til at blant annet diabetikere med høyt blodsukker har påfallende like symptomer som blant annet skjørbuk er at selv om mange får nok C vitamin gjennom kostholdet er det slik at glukose blokkerer opptak av vitamin C da de deler samme bane i kroppen vår.

C vitamin kompenserer for glukoseoverbelastningen og insulinresistens som er karakteristisk for sykdommer hos mennesker som spiser spesielt prosessert mat.

Dessuten er det slik at naturlig vitamin C som ikke er laget av askorbinsyre har noen faktorer i seg som er viktige for både kobber/jern metabolismen og hvordan blodet i kroppen koagulerer seg, og hvor mye oksygen den røde blodcellen har.

Dette bildet er slik et helt C vitamin molekyl ser ut. Askorbinsyre er kun det ytre laget av dette molekylet. Ascobigan Bioflavinoid Complexet har intimestatiske, antiprofilerative og cytotiksiske aktiviter.

Tyrosinase: dette enzymet hjelper med å aktivisere binyrene og det inneholder også biotilgjengelig kobber

P faktoren: Mennesker med mangel på P-faktoren har ofte en tendens til å lett få blåmerker eller blø i tannkjøttet når de pusser tennene. P faktoren er blant annet kuren mot skjørbuk.

K faktoren: Er en koagulasjonsfaktor og passer på at du ikke blør hjel.

J faktoren: Øker blodets oksygen bæreevne.

C vitamin fra Askorbinsyre er en naturlig del del av det som finnes i naturen, men det er kombinasjon av nærings faktorene som har gjort at jeg er blitt frisk av periodontitt.

 • Ikke noe prosessert mat i kostholdet mitt
 • Lite sukker i kostholdet
 • Jeg har tatt vitamin C med kun vann, og ikke noe sukker slik at sukkeret ikke har blokkert for C vitamin opptaket.

REFERANSER: 

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tannhelse/tannkjottbetennelse/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC193894/#r48

En liten oppdatering…

Det er en stund siden jeg har skrevet noe om hvordan jeg har det i forhold til at jeg var så syk den første uken i juni hvor kroppen min mobiliserte jern fra hemosiderin.

Det er en del som har spurt meg hva jern i hemosiderin er, så jeg tenkte jeg skulle bruke noen linjer på å forklare hvordan kroppen fordeler dette på en enkel måte slik at alle kan forstå hva dette kan gjøre i kroppen vår.

Menneskekroppen vår lagrer jern både i form av ferritin og hemosiderin. Dette lagres i både lever, milt. margen, tovlfingertarmen, og i muskulaturen i kroppen vår.

Den totale mengden jern i kroppen er rundt 600 til 1000 mg. i menn og rundt 200 til 300 mg for oss kvinner.

Mengden jern i ferritin er høyere enn i hemosiderin. Blir man syk er det ofte man ser at mengden jern i hemosiderin blir større enn mengden jern i Ferritin. Dette i sin tur kan skape sykdom som blant annet lavt stoffskifte som jeg har gått på medisiner for i 17 år, og som er den største årsaken til at jeg har vært syk 4 ganger siden april i år.

De vanligste blodprøvene i dag avdekker ikke denne ubalansen som oppstår når mengden hemosiderin blir større enn i ferritin.

I de første ukene etter jeg var syk var ikke energien på topp. Mye på grunn av at jeg nesten ikke spiste på 10 dager, og fordi jeg ikke hadde fått i meg nok væske. Formen svinger fremdeles. Noen dager er jeg i kjempe form mens andre dager kan jeg ha en dag med mindre energi. Dette er jo helt normalt for de fleste av oss, og noe vi ofte lever med. Jeg kjenner imidlertid godt at dette henger samme med binyrene mine. Når jeg har vært syk har kroppen tappet binyrene for kalium grunnet det stresset dette har vært for meg, og det kjennes også. Jeg samler veldig fort vann i kroppen og svinger 1-3 kg i vekt ofte fra time til time og fra dag til dag. De siste dagene har jeg hatt mye vann i kroppen, og klarer ikke fylle på igjen kalium før det forsvinner igjen så jeg må nok skjerpe meg også med inntak av Taurin igjen for å hjelpe kroppen å holdet kaliumet inne i cellen. 6 AC om dagen er det jeg tar nå og da uten Mineralsalt for at kroppen ikke skal samle for mye vann. Håper er at dette vil bedre seg i løpet av en måneds tid, og at det skal stabilisere seg bedre enn der jeg er nå.

Jeg har også fått svar på alle blodprøvene og hårmineral analysen etter jeg var syk og kommer til å dele svarene her etterhvert.

Hårmineral analyse august 2017

REFERANSER:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hemosiderin

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferritin

Forgiftet av mitt eget blod…

Forgiftet av mitt eget blod.. kan man bli det? Ja det kan man, og det er jeg blitt…

I det siste har jeg vært en del syk og jeg har ikke skjønt hvorfor før etter den siste runden da jeg tok blodprøver hvor Ferritinet mitt var helt opp i 297.

For å starte litt fra begynnelsen så begynte vel dette i oktober 2018 om jeg skal tenke tilbake. Jeg fikk en øvre luftveisinfeksjon, og deretter skjoldkjertel betennelse. Denne ble jeg nesten frisk av i desember ved å bruke mineraler for å støtte kroppen.

I oktober 2018 hadde jeg Ferritin på 9. Dette er et nivå jeg har tappet meg ned til selv hver 6. uke fra oktober 2017 hvor Ferritinet mitt var på 126.

 • Ceruloplasmin var på: 30
 • Transferrin: 3.1
 • Jernbindingskapasiteten: 79
 • Serum jern: 12
 • Kobber: 22
 • Retinol: 2,7

Fra januar til påske var jeg ikke syk… og var i ganske bra form… ute på ski og hadde matlyst etc.

Så ble jeg syk i påska med masse snørr, mye muskelsmerter og høy feber. Jeg lå til sengs i tre dager, og var deretter frisk nok til å gå på jobb igjen.

Jeg ble syk igjen på 17 mai, og denne gang var det ikke noe snørr eller noe, men jeg hadde himla vondt i musklene og høy feber. Denne gangen sto det også på i 3 dager så var jeg på beina igjen.

Jeg ble igjen syk den 31 mai og når jeg ser tilbake nå så ga kroppen meg signaler om at det var noe i gjære ved at jeg ikke hadde matlyst hele den uka i forveien. Jeg spiste ofte kun et måltid for dagen og ingenting smakte godt.

På lørdag lå jeg hele dagen med muskelsmerter og feber og på natt til lørdag hadde jeg så vondt i musklene og hofta at jeg ikke kom meg opp av senga på egenhånd, men måtte ha hjelp av mannen min for å komme meg på toalettet.

På søndag var jeg så dårlig at jeg lå hele dagen i senga, så når mandagen kom bestilte jeg time hos lege, og fikk time samme dag. Blodprøver ble tatt og CRP som viser hvor mye infeksjon man har viste 103, den skal være under 5. Legen fortalte meg at jeg på dette tidspunktet hadde en virusinfeksjon. Jeg trodde ham.

Legen ville ha meg tilbake på onsdag for å måle CRP på nytt, og da hadde CRP gått opp til 120 som viste at den infeksjon jeg hadde var i hele kroppen. På dette tidspunktet var jeg ærlig talt så dårlig at jeg ville avslutte livet mitt fordi dette var det vondeste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg var på det tidspunktet helt tappet for krefter, og hadde ikke mere å gi da jeg omtrent ikke hadde spist på nesten en uke og jeg var også dehydrert.

På fredag bar det tilbake til lege. Jeg fikk da vite svar på blodprøvene mine, og ble helt sjokkert, og jeg skjønte hvorfor jeg hadde vært så syk.

 • Hemoglobin min var på 13 og dermed optimal.
 • Lymfocytter var lav på 0,6 ref verdi er her på 1,5-4,0

Lymfocytt er en undergruppe hvite blodceller (leukocytter). Lymfocyttene er med på å spille en en rolle i immunsystemet når vi er syke. Årsaken til at den er lav er at den på dette tidspunktet prøvde å bekjempe viruset eller bakteriene i kroppen min.

 • Serum jern var på dette tidspunktet på 5.
 • Ceruloplasmin: 44
 • Retinol på 1,6
 • Ferritin: 297

Da jeg fikk vite Ferritinet mitt visste jeg med en gang hvorfor jeg var så syk allikevel fortalte legen meg at jeg var blodfattig.

Da jeg kom hjem fra legen kontaktet jeg Morley Robbins og fortalte hvor syk jeg var og jeg deler noe av chatten her. Etter litt chatting spurte han meg hva magefølelsen fortalte meg at jeg skulle gjøre i forhold til å tappe meg for blod. Jeg sa som sant var at jeg kjente med hele kroppen at dette jernet var giftig.

Før jeg tappet meg så reiste jeg til en Naturterapaut.. ei god venninne av meg som heter Inger Einan som har en maskin som heter VITATEC som viser hvordan tilstanden i kroppen er på en helt utrolig måte. Den viste at skjoldkjertelen min ikke fungerte, lymfekjertlene mine ikke fungerte, og at kroppen min var i et høy oksidativt stress tilstand.

Da jeg hadde vært der reiste jeg hjem og gjorde klart for tapping. Jeg tappet ut 400 ml blod og følte innen en time at muskelsmertene ble borte og feberen likeså. Jeg var til og med i så bra form at jeg klarte å spise mat. Lørdagen følte jeg meg så bra at jeg hadde en rimelig normal dag. Jeg var svak men klarte å spise, og satt på sofaen mesteparten av dagen og følte meg ikke syk lenger.

På søndag våknet jeg igjen å følte meg syk, og hadde feber og muskelsmerter og lå mesteparten av dagen i senga og sov uten lyst på mat eller drikke. Fant derfor ut at jeg måtte tappe ut 300 ml til og jeg følte innen en time at feberen og muskelsmertene ble borte. Denne gangen måtte jeg avbryte tappingen da jeg var så dårlig og måtte legge meg i sengen og kjenne på at feberen og muskelsmertene bare forsvant.

På mandag var jeg på jobb i 5 timer og følte meg helt grei. Jeg svettet mye og manglet krefter, men klarte dagen uten problemer.

Resten av uken gikk jeg hos lege og målte CRP og den gikk jevnt og trutt nedover og jeg følte meg også bedre og bedre.

Jeg tok også blodprøver på fredag den 14 juni som viste at Ferrtinet mitt hadde gått ned til 103 ved å kvitte seg med 700 ml jern i løpet av to dager.

Så.. da er spørsmålet.. hva gjorde meg syk?

Hemosiderin gjorde meg syk. Dette er er giftig jern som kan ha ligget lagret i mange år, og kan derfor ha ligget der siden jeg fikk lavt stoffskifte. For meg var dette så giftig at kroppen min rett og slett ble syk av det. Mistanken min er også at jeg har mobilisert jern de to foregående gangene da jeg har vært syk, og at dette jernet har ligget i kroppen min og trigget betennelse og inflammasjon.

Kroppen min har iløpet av de siste årene blitt sterkere og sterkere, og at den kom til et punkt hvor den ble sterk nok til at den ville kvitte seg med dette giftige jernet i hemosiderin.

Blodprøvene i oktober 2018 viste jo en høy transferrin som er et tegn på at jeg har hatt masse jern i kroppen selv om Ferritin er lav. Retinol var også på 2,7 i oktober 2018 og i løpet av denne perioden har den altså sunket til 1,7 som er ganske mye. Min mistanke er at kroppen har brukt store mengder av dette vitaminet for å kvitte seg med Hemosiderin samtidig som den har prøvd å regulere kobber og jern metabolismen i kroppen min. Ceruloplasmin er høy fordi den er en markør for inflammasjon jeg har i kroppen.

Matlysten etter denne reisa har ikke vært på topp. Kroppen min gir meg signaler om at den ikke vil ha kjøtt, så mesteparten av tiden har jeg spist egg, reker og scampi. Jeg svetter fremdeles mye, og det forteller meg at kroppen enda har jern den vil kvitte seg med.

Siden Ferritinet mitt nå er på 103 og jeg tappet ut så 700 ml iløpet av 3 dager må jeg vente 6-8 uker på at jeg skal tappe ut mere slik at Ferrtinet mitt kommer ned på det nivået det var før jeg ble syk.

Jeg tror jeg fremdeles har lagret hemosiderin i kroppen og at jeg kanskje på et eller annet tidspunt kommer til å bli syk igjen.. nå vet jeg ihvertfall hva jeg må gjøre.. og kjenner signalene når kroppen min mobiliserer jern.

Vitamin E

Det er en stund siden jeg har skrevet noe om ingrediensene på Magnesiumprotokollen, så da tenkte jeg skulle bruke et innlegg på å skrive litt om hvorfor vi tar vitamin E.

E vitamin er en antioksidant. I sin naturlige form inneholder E vitamin 4 komponenter tokoferoler og 4 komponenter tokotrienoler.

E vitamin som selges her i Norge inneholder som regel kun 4 komponenter av et helt E vitamin og det er da tokoferolene.

Et naturlig E vitamin ser slik ut:

Delta Tecoferoler: den oralt biotilgjengelige deltaformen av det naturlig forekommende fettløselige vitamin E. Det er hovedsakelig funnet i soyabønner og maisoljer, med potensiell antioxidantaktivitet.

Gamma-tocopherol: den oralt biotilgjengelige gammaformen av det naturlig forekommende fettløselige vitamin E, funnet i visse nøtter og frø, med potensiell antioxidantaktivitet.

Beta-tokoferol: tokoferoler funnet i lave konsentrasjoner i mange vegetabilske oljer, Bomullsfrøolje er den eneste med betydelige mengder.

Alpha Tocoferoler: En naturlig tokoferol og en av de mest potente antioxidant-tokoferolene. Den viser antioxidantaktivitet.

Xanthine: Er et stoff som finnes i blant annet koffein, små mengder i blant annet te og kaffe.

Blant tokoferolene finnes alfa- og gamma-tokoferolene i serum i blodet vårt, og i de røde blodcellene, med alfa-tokoferol tilstede i høyest konsentrasjon. Beta- og delta-tokoferoler finnes bare i plasma i små konsentrasjoner.

E-vitamin er veldig avhengig av vitamin C, vitamin B3, selen og glutation. En diett høy på vitamin E har ikke en optimal effekt med mindre disse andre vitaminene også er tilstedet.

Studier har vist at en blanding av tokoferoler altså alle 8 komponentene i E vitamin har en sterkere antioksidant aktivitet enn kun tokoferolene. Studier har også vist at alfa-tokoferoler hovedsakelig hemmer produksjonen av nye frie radikaler, mens gamma-tokoferoler hemmer og nøytraliserer de eksisterende frie radikaler.

Oksidasjon har vært knyttet til mange mulige forhold / sykdommer, inkludert:

 • kreft
 • aldring
 • leddgikt

E-vitamin kan bidra til å forhindre eller forsinke de kroniske sykdommene forbundet med reaktive oksygenmolekyler.

Noen fordeler som ofte nevnes ved å inntak av nok vitamin E er:

 • Vitamin E finnes i mange fuktighetskremer. Oljen kan brukes som fuktighetskrem for å forhindre eller behandle tørr, flakende hud.
 • Noen undersøkelser tyder på at vitamin E kan fremme sårheling.
 • E-vitamin kan bidra til å redusere kløende hud og lindre eksem.
 • E-vitamin kan ikke behandle allergiske reaksjoner, infeksjoner og andre problemer som forårsaker hud kløe. Fordi det fukter huden, kan det imidlertid tilby midlertidig lindring av kløe forårsaket av tørr hud.

Studier jeg har lest viser også at E vitamin er viktig for de antioksidative egenskapene som E vitamin har i forhold til sykdommer som ME, utmattelse etc. Det er et tema for en fremtidig blogg post.

Refranser:

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/delta-Tocopherol

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/gamma-Tocopherol

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/beta-tocopherol

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/alpha-tocopherol%20acetate

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Xanthine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997530/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997530/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3561461/

Oxalater og sykdom..

I mitt forrige innlegg skrev jeg litt om hva oxalater er, og litt om hvilke typer mat som inneholder oxalater og som kan forårsake symptomer som:

 • Nyrestein
 • Cystisk fibrose
 • Lekk tarm
 • Lavt stoffskifte
 • Autisme
 • IBS
 • Listen kan fortsette…

Det er flere ting som kan bidra til at man ikke tåler oxalater.

En av de største årsakene er at det er en dysfunksjon i tarmen, og tarmveggen ikke har den permabiliteten den skal ha. Dette er også kjent som lekk tarm. Hvis tarmen mangler gode bakterier, kan et overskudd av oxalater absorberes i kroppen i stedet for å bli filtrert ut. Dette kan føre til høye oxalatnivåer som påvirker hvert organ i kroppen. Ettersom flere oxalater tar over kroppen, kan oxalatatene bygge seg opp og forårsake uønskede symptomer. Blant annet matintoleranser, Candida, H. Pylori-infeksjoner. Enkelte reseptbelagte medisiner kan også bidra til lekk tarm.

Fordøyelseskanalen trenger sunne tarmbakterier for å prosessere oxalater riktig. Men hvis man har brukt antibiotika over tid, eller flere ganger kan det bli vanskeligere å bryte ned oxalater på riktig måte. Dette skyldes at sunne bakterier som bryter ned oxalater, ofte blir utslettet ved bruk av antibiotika.

Oksalater kan:

 • forstyrre opptak av mineraler
 • skape oksidativt stress
 • aktivere immunsystemet for å utløse betennelse
 • forstyrre hvordan mitochondria fungerer
 • skade celler og vev
 • forårsake at histamin frigis

Så kan vi tenke litt på hvorfor oxalater gjør hva de gjør – tenk på kropps prosessene som kan bli påvirket. Hvor mange forskjellige sykdomsprosesser kan oxalater forårsake?

 • Tenk oksidativt stress, betennelse = autoimmun sykdom
 • Tenk histaminfrigivelse = allergi
 • Tenk mitokondrier som ikke fungerer som de skal = kronisk tretthet.
 • Tenk at kroppen lagrer knivskarpe krystaller i musklene = fibromyalgi.
 • Tenk nyrestein = smertefull vannlating.

Tenk leddsmerter…

Forhåpentligvis kan du se hvilken rolle oxalater kan spille i kronisk sykdom.

Når oxalater er i kroppen, er sykdommene, symptomene og tilstanden avhengig av hvor krystallene har lagret seg.

Hvis vi prøver å skille ut oxalatene gjennom nyrene, kan dette føre til nyrestein – en stor del av nyresteinene er laget av oxalat. Hvis steiner ikke dannes, kan det oppstå andre symptomer som blant annet smerter i urinblæren.

Hvis oxalatene lagrer seg i vevet, kan det oppstå symptomer som muskelsmerter – dette er hva de ofte kaller fibromyalgi, leddsmerter, gikt, kronisk tretthet, osv.¨

Oxalater senker jern.

Ubundet jern grunnet mangel på biotilgjengelig kobber er den underliggende årsaken til at man ikke kan kvitte seg med oxalater, så å jobbe med kobber/jern metabolismen og Ceruloplasmin er det man bør gjøre for at kroppen bedre skal takle oxalater.

Om du har noen av disse symptomene over kan det hende det kan hjelpe deg å senke oxalat inntaket over en periode slik at kroppen din kan få sjansen til å senke inflammasjon i kroppen, og for å finne ut om dette kan være noe som du reagerer på.

Referanser:

1. The world’s healthiest foods: Can you tell me what oxalates_are and in which foods they can be found? Link Here
2. Low Oxalate Diet: What Is_Oxalates? Link Here
3. The VP Foundation: The Truth About_Oxalate Link Here
4. Kianifar HR, et al. Predisposing Factors for Nephrolithiasis and Nephrocalcinosis in Cystic Fibrosis. Iranian Journal of Pediatrics. 2011 Mar;21(1):65-71. PMCID:  3446121
5. Hoppe B, et al. Absorptive Hyperoxaluria Leads to an Increased Risk for Urolithiasis or Nephrocalcinosis in Cystic Fibrosis. American Journal of Kidney Diseases.  2005 Jul; 46(3):440 – 445.
6. UPMC: Low Oxalates_Diet Link Here
7. Harvard T. H. Chan School of Public Health Nutrition Department’s File Download Site Link Here
8. UW Health: Oxalates_Link Here
9. Konstantynowicz J, et al. A potential pathogenic role of oxalates_in autism. Eur J Paediatr Neurol. 2012 Sep:16(5):485-91. PMID: 21911305
10. Effects of Hydroxyproline and Vitamin B-6 on Oxalates_Synthesis in Rats Link Here
11. Loewus FA, Saito K, Suto RK, Maring E. Conversion of D-arabinose to D-erythroascorbic acid and oxalic acid in Sclerotinia sclerotiorum. Biochem Biophys Res Commun. 1995 Jul 6;212(1):196-203. PMID: 7612007
12. Muntz FH. Oxalate-producing pulmonary aspergillosis in an alpaca. Vet Pathol. 1999 Nov;36(6):631-2. PMID: 10568451
13. Gambaro G, Bordoni A, Hrelia S, Bordin L, Biagi P, Semplicini A, Clari G, Manzato E, Baggio B. Dietary manipulation of delta-6-desaturase modifies phospholipid arachidonic acid levels and the urinary excretion of calcium and oxalate in the rat: insight in calcium lithogenesis. J Lab Clin Med. 2000 Jan;135(1):89-95. PMID: 10638699
14. Kumar R, Mukherjee M, Bhandari M, Kumar A, Sidhu H, Mittal RD. Role of Oxalobacter formigenes in calcium oxalate_stone disease: a study from North India. Eur Urol. 2002 Mar;41(3):318-22. PMID: 12180235
15. Sangaletti O, Petrillo M, Bianchi Porro G. Urinary oxalate_recovery after oral oxalic load: an alternative method to the quantitative determination of stool fat for the diagnosis of lipid malabsorption. J Int Med Res. 1989 Nov-Dec;17(6):526-31. PMID: 2628129
16. Azcarate-Peril MA, Bruno-Bárcena JM, Hassan HM, Klaenhammer TR. Transcriptional and functional analysis of oxalyl-coenzyme A (CoA) decarboxylase and formyl-CoA transferase genes from Lactobacillus acidophilus. Appl Environ Microbiol. 2006 Mar;72(3):1891-9. PMID: 16517636
17. Chetyrkin SV, Kim D, Belmont JM, Scheinman JI, Hudson BG, Voziyan PA. Pyridoxamine lowers kidney crystals in experimental hyperoxaluria: a potential therapy for primary hyperoxaluria. Kidney Int. 2005 Jan;67(1):53-60. PMID: 15610227
18. Effects of Sugars and Vitamin B-6 Deficiency on_Oxalates Synthesis in Rats Link Here
19. Rushton HG, Spector M. Effects of magnesium deficiency on intratubular calcium oxalates_formation and crystalluria in hyperoxaluric rats. J Urol. 1982 Mar;127(3):598-604. PMID: 7062446
20. Sidhu H, Gupta R, Thind SK, Nath R. Oxalates_metabolism in thiamine-deficient rats. Ann Nutr Metab. 1987;31(6):354-61. PMID: 3426152